அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Irrigation Report 2018-05-26 06:30 Download
Weather Forecast 2018-05-26 05:30 Download
Water Level 2018-05-26 03:30 Download
Water Level 2018-05-26 00:30 Download
Water Level 2018-05-25 21:30 Download
Water Level 2018-05-25 18:30 Download
Landslide Warning 2018-05-25 16:00 Download
Flood Warning Report 2018-05-25 16:00 Download
Weather Forecast 2018-05-25 12:00 Download
Flood Situation Report -25-05-2018 2018-05-25 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052