அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2023-05-17 03:30 Download
Water Level 2023-05-17 00:30 Download
Water Level 2023-05-16 21:00 Download
Water Level 2023-05-16 18:00 Download
Situation Report 2023-05-16 18:00 Download
Weather Forecast 2023-05-16 16:00 Download
Water Level 2023-05-16 15:30 Download
Fisherman Bulleting 2023-05-16 15:30 Download
Flood Warnning _ Gin Ganga 2023-05-16 15:00 Download
Flood Warnning _ Nilwla Ganga 2023-05-16 13:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052