அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Heat Index Advisory 2024-04-03 16:00 Download
Weather Forcast 2024-04-03 16:00 Download
Weather Forcast 2024-04-03 12:00 Download
Situation Report 2024-04-03 09:00 Download
Weather Forcast 2024-04-03 05:30 Download
Weather Forcast 2024-04-02 16:00 Download
Weather Forcast 2024-04-02 12:00 Download
Situation Report 2024-04-02 09:00 Download
Weather Forcast 2024-04-02 05:30 Download
Landslide Early Warning 2024-04-01 19:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052