அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-05-17 18:00 Download
Weather Forecast 2023-05-17 16:00 Download
Water Level 2023-05-17 15:30 Download
Fisherman Bulleting 2023-05-17 15:30 Download
Water Level 2023-05-17 12:30 Download
Weather Forecast 2023-05-17 12:00 Download
Water Level 2023-05-17 09:30 Download
Situation Report 2023-05-17 06:00 Download
Water Level 2023-05-17 06:00 Download
Weather Forecast 2023-05-17 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052