அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Heat Index Advisory 2023-05-20 17:30 Download
Weather Forecast 2023-05-20 16:00 Download
Weather Forecast 2023-05-20 12:00 Download
Water Level 2023-05-20 09:30 Download
Weather Forecast 2023-05-20 05:30 Download
Situation Report 2023-05-19 18:00 Download
Weather Forecast 2023-05-19 16:00 Download
Weather Forecast 2023-05-19 12:00 Download
Situation Report 2023-05-19 06:00 Download
Weather Forecast 2023-05-19 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052