அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-05-15 18:00 Download
Drought Report 2018-05-15 18:00 Download
Weather Forecast 2018-05-15 16:00 Download
Situation Report on 2018.05.15 at 1200hrs 2018-05-15 12:00 Download
Flood Inundation Mapping, Mannar District, Sri Lanka 2018-02-06 09:00 Download
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-02-04 12:00 Download
Situation Report - [PDF] 2018-02-04 12:00 Download
Situation Report - [Excel] 2018-02-04 12:00 Download
Drought Situation Report Summary - [PDF] 2018-02-04 09:00 Download
Situation Report - [PDF] 2018-02-04 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052