அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-08-01 10:00 Download
Weather Forecast 2022-08-01 05:30 Download
Warning for Strong Winds and Rough Sea 2022-07-31 21:00 Download
Advisory for Heavy Rain and Strong Winds 2022-07-31 20:30 Download
Weather Forecast 2022-07-31 16:00 Download
Weather Forecast 2022-07-31 14:30 Download
Weather Advisory 2022-07-31 14:30 Download
Weather Forecast 2022-07-31 12:00 Download
Weather Forecast 2022-07-31 05:30 Download
Weather Forecast 2022-07-30 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052