அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-10-02 12:00 Download
Situation Report 2018-10-02 09:00 Download
The Heavy Rain and Strong Wind Advisory report 2018-10-02 06:00 Download
Weather Forecast 2018-10-02 05:30 Download
Situation Report 2018-10-01 18:00 Download
Weather Forecast 2018-10-01 16:00 Download
The Special Advisory for Heavy Rain and Thunderstorm Report 2018-10-01 15:00 Download
Situation Report 2018-10-01 12:00 Download
Weather Forecast 2018-10-01 12:00 Download
Situation Report 2018-10-01 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052