அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning - Alert 2019-09-26 11:00 Download
Water Level 2019-09-26 10:00 Download
Situation Report 2019-09-26 09:00 Download
Drought Situation Report 2019-09-26 09:00 Download
Water Level 2019-09-26 06:30 Download
Weather Forecast 2019-09-26 05:45 Download
Water Level 2019-09-26 04:00 Download
River Water Level 2019-09-25 21:30 Download
River Water Level 2019-09-25 18:30 Download
Situation Report 2019-09-25 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052