அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
landslide warning 2018-08-17 17:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 12:00 Download
Situation Report 2018-08-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 10:00 Download
Situation Report 2018-08-17 09:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 05:30 Download
Situation Report 2018-08-16 18:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052