அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-11-21 12:30 Download
Situation Report 2018-11-21 12:00 Download
Water Level 2018-11-21 10:00 Download
Situation Report 2018-11-21 09:00 Download
Weather Forecast 2018-11-21 06:00 Download
Situation Report 2018-11-20 18:00 Download
Weather Forecast 2018-11-20 16:00 Download
Water Level 2018-11-20 15:30 Download
The Special Advisory of Low pressure area in the Bay of Bengal 2018-11-20 15:00 Download
The Special Warning for Heavy Rain and Thunderstorm 2018-11-20 15:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052