அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2019-12-12 05:30 Download
Situation Report 2019-12-11 18:00 Download
Landslide Watchful 2019-12-11 16:00 Download
Weather Forecast 2019-12-11 16:00 Download
Situation Report 2019-12-11 12:00 Download
Weather Forecast 2019-12-11 12:00 Download
Water Level 2019-12-11 10:00 Download
Situation Report 2019-12-11 09:00 Download
Weather Forecast 2019-12-11 05:30 Download
Situation Report 2019-12-10 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052