அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-11-24 10:00 Download
Situation Report 2018-11-24 09:00 Download
Weather Forecast 2018-11-24 05:30 Download
Situation Report 2018-11-23 18:00 Download
Weather Forecast 2018-11-23 16:00 Download
Weather Forecast 2018-11-23 12:00 Download
Situation Report 2018-11-23 12:00 Download
Situation Report 2018-11-23 09:00 Download
Weather Forecast 2018-11-23 05:30 Download
Situation Report 2018-11-22 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052