அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-10-09 15:30 Download
Water Level 2018-10-09 12:30 Download
Weather Forecast 2018-10-09 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory Report 2018-10-09 11:00 Download
Water Level 2018-10-09 09:30 Download
landslide warning 2018-10-09 08:00 Download
Water Level 2018-10-09 06:30 Download
Weather Forecast 2018-10-09 05:30 Download
Water Level 2018-10-09 03:30 Download
Water Level 2018-10-08 21:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052