அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-12-04 16:00 Download
Situation Report 2018-12-04 12:00 Download
Weather Forecast 2018-12-04 12:00 Download
Weather Forecast 2018-12-04 05:30 Download
Landslide Warning 2018-12-03 18:30 Download
Situation Report 2018-12-03 18:00 Download
Weather Forecast 2018-12-03 16:00 Download
Weather Advisory 2018-12-03 16:00 Download
Weather Forecast 2018-12-03 12:00 Download
Weather Advisory 2018-12-03 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052