அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-08-14 05:30 Download
Situation Report 2018-08-13 18:00 Download
Bad Weather Report 2018-08-13 15:00 Download
Situation Report 2018-08-13 12:00 Download
Weather Forecast 2018-08-13 12:00 Download
Situation Report 2018-08-13 09:00 Download
Weather Forecast 2018-08-13 05:30 Download
Situation Report 2018-08-12 18:00 Download
Weather Forecast 2018-08-12 16:00 Download
Bad Weather Report 2018-08-12 13:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052