அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-06-23 09:00 Download
Weather Forecast 2018-06-23 05:30 Download
Situation Report 2018-06-22 18:00 Download
Weather Forecast 2018-06-22 16:00 Download
Weather Forecast 2018-06-22 12:00 Download
Situation Report 2018-06-22 12:00 Download
Situation Report 2018-06-22 09:00 Download
Weather Forecast 2018-06-22 05:30 Download
Situation Report 2018-06-21 18:00 Download
Weather Forecast 2018-06-21 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052