அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-12-02 18:00 Download
Advisory for Severe Lightning 2022-12-02 14:30 Download
Weather Forecast 2022-12-02 12:00 Download
Situation Report 2022-12-02 06:00 Download
Weather Forecast 2022-12-02 05:30 Download
Situation Report 2022-12-01 18:00 Download
Weather Forecast 2022-12-01 12:00 Download
Situation Report 2022-12-01 06:00 Download
Weather Forecast 2022-12-01 05:30 Download
Situation Report 2022-11-30 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052