அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Warning for Strong winds and Rough Seas 2019-08-06 06:30 Download
Weather Forecast 2019-08-06 05:30 Download
Advisory for Strong Wind 2019-08-05 19:30 Download
Weather Forecast 2019-08-05 16:00 Download
Weather Forecast 2019-08-05 12:00 Download
Strong Wind and Rough Sea Advisory 2019-08-05 06:30 Download
Weather Forecast 2019-08-05 05:30 Download
Strong Wind and Rough Sea Advisory 2019-08-04 16:00 Download
Weather Forecast 2019-08-04 16:00 Download
Weather Forecast 2019-08-04 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052