அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-08-19 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-18 18:00 Download
Strong winds and Rough sea Warning For the Sea areas around the Island. 2018-08-18 13:00 Download
Weather Forecast 2018-08-18 12:00 Download
Strong winds and Rough sea Warning For the Sea areas around the Island. 2018-08-18 09:30 Download
Strong wind warning for Land areas 2018-08-18 09:30 Download
Weather Forecast 2018-08-18 05:30 Download
Weather Forecast 2018-08-17 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-08-17 10:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052