அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-10-10 12:00 Download
Weather Forecast 2018-10-10 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory Report 2018-10-10 11:00 Download
Weather Forecast 2018-10-10 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-09 16:00 Download
Weather Forecast 2018-10-09 12:00 Download
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Advisory Report 2018-10-09 11:00 Download
Weather Forecast 2018-10-09 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-08 16:00 Download
The Special Advisory for Heavy Rain and Thunderstorm Report For Land Areas 2018-10-08 13:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052