அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-09-12 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-12 05:30 Download
Weather Forecast 2018-09-11 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-11 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-11 05:30 Download
Thunderstorm Warning Report 2018-09-10 16:30 Download
Weather Forecast 2018-09-10 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-10 16:00 Download
Weather Forecast 2018-09-10 12:00 Download
Weather Forecast 2018-09-10 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052