அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forcast 2024-01-11 12:00 Download
Weather Forcast 2024-01-11 05:30 Download
Weather Forcast 2024-01-10 16:00 Download
Weather Forcast 2024-01-10 12:00 Download
Advisory for Heavy Rain & Strong Winds 2024-01-10 09:30 Download
Advisory for strong winds and rough seas 2024-01-10 08:30 Download
Weather Forcast 2024-01-10 05:30 Download
Weather Forcast 2024-01-09 16:00 Download
Weather Forcast 2024-01-09 12:00 Download
Advisory for Heavy Rain 2024-01-09 09:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052