අකුණු අනතරු වළක්වා ගැනීම පිළිබදව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්.

Badulla Awareness programme ontundering

අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂාවීම ජනතාවගේ දැනුම ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතීම නිසා අකුණු අනතුරුවලට ලක්වීමේ ප්‍රවනතාවක් පවතින බව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේ දී අනාවරණය වීම හේතුවෙන් අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂාවීම පිලිබඳව තැටිල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක විසින් පසුගිය දා (09) කටයුතු කරන ලදී.

දිවයින ආශ්‍රිත පහළ වායු ගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය නිසා ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක

Rainy dayදිවයින ආශ්‍රිත පහළ වායු ගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් බොහෝ ප්‍රදේශවලට සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින (09) නිවේදනය කර ඇත.

සබරගමුව, මධ්‍යම, උතුරුමැද, ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100 ක පමණ තද වර්ෂාපතනයක් වාර්තා විය හැකි බවත් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවල අකුණු සහ තාවකාලික තද සුළං ද ඇති විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනයේ සදහන් වේ.

විශේෂයෙන් නැගෙනහිර, උතුරුමැද, මධ්‍යම, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල අකුණු අනතුරු ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් පවතින බවත් අනෙකුත් පළාත් සදහා තරමක අවදානමක් පවතින බවත් මෙම නිවේදනයේ සදහන් වේ.

 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දුම්රිය ස්ථානවල වර්ෂාමාන සවිකෙරේ.

Badulla Edited 02බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ආපදා අවදානම් තක්සේරුවට අනුව වර්ෂා කාලයේ දී ඔහිය සිට බදුල්ල දක්වා දුම්රිය ස්ථාන සහ දුම්රිය මාර්ගයේ අතැම් ස්ථාන අවදානම් තත්ත්වයට පත්විය හැකි බව හදුනාගෙන ඇත. ඇතිවිය හැකි අවදානම අවම කිරීම සදහා බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඔහිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ඇති දුම්රිය ස්ථාන අටෙහිම (08) වර්ෂාමාන සවිකර, දත්ත ලබා ගැනීම සහ වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකය විසින් මේ දින වල සිදු කරමින් පවතී.

 

වැල්ලවත්ත ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවතේ ඇතිවු ගින්න පාලනය කිරීම

fire in wellawatta10වැල්ලවත්ත ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවතේ (05) ඊයේ දින වෙළදසැලක ගිනි ගැනීමක් වාර්තා වු අතර මෙම ගින්න හේතුවෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථාන කීපයකට අලභ හානී සිදු වී ඇත.

කොළඹ මහ නගර සභාව, දෙහිවල ගල්කිස්ස, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සහ නාවික හමුදා ගිණිනිවීමේ ඒකක යුධ හමුදාව සහ පොලීසිය මෙම ගින්න පාලනය කිරීම සදහා සම්බන්ධ විය.

කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශයක පැවති මෙම ගින්න ව්‍යාප්තවීම වළක්වා ගනිමින් ඇතිවිය හැකි හානිය අවම කරගැනීම සදහා අදාල පාර්ව කාර ආයතන හැකි ඉක්මනින් සම්බන්ධීකරණය සිදු කෙරිණි.

 

Purchasing PEER training equipments for Sri Lanka

Tender NoticeAsia Disaster Preparedness Center is launching a programme for enhancement of Emergency Response (PEER) in Sri Lanka together with DMC.

ADPC is planning to procure items for Search and Rescue teams (SARs) and the link for local bidders is indicated below and the deadline is submitting quotations is before 19th June.

Link for the document

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052