හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Residential consultative workshop on Developing a Humanitarian Standards 2022 1

Under the guidance and advice of Major General Sudantha Ransinghe (Retd.), Director General of the Disaster Management Centre (DMC), a two day residential consultative workshop was held on 17th & 18th of February 2022 at Hotel Laya Leisure – Kukuleganga, to develop a suitable framework and appropriate humanitarian standards, for safety centers in Sri Lanka.

Air force Training 1ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ‍ ආපදා කළමනාකරණය සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිළිබද මුලික පුහුණු පාඨමාලාව හදාරණු ලබන ශ්‍රී ලංනා යුධ, ගුවන් සහ නාවික හමුදා, පොලිස් වි‍ශේෂ කාර්යබලකා නිළධාරීන් සහ සෙසු නිළයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ දී ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබදව පුහුණු වැඩසටහනකට 2022.02.24 දින සහභාගී විය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ උපදෙස් අනුව සංවිධානය කරන ලද මෙම පුහුණු වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සහ කාලගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ඇතිවන ආපදා අවදානම පිළිබදව මෙන්ම හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබදව මෙම පිරිස දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

 Air force Training 3  Air force Training 4

   

Fire Programme 2022-01-31 3ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආපදා කළමනාකරණ අංශය, ආපදා කළමකාරණ මධ්‍යස්ථානය සහ ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය යන ආයතන වල නිළධාරීන් ගිණි ආරක්ෂණ පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ජනවාරි මස 31 වන දින රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත් විනි.

ආයතන පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇති ගිණි ආරක්ෂණ පද්ධතිය පිළිබදව මෙන්ම හදිසි ගිනි තත්වයන් පාලනය කිරීම සහ ගිනි ආපදා තත්වයක දී ආරක්ෂිත මාර්ග ඔස්සේ සුරක්ෂිතාව තහවුරු කරගනිමින් නම් කර ඇති ආරක්ෂිත ස්ථානය වෙත ගමන් කිරීම දක්වා ක්‍රියාවලිය සිදු කළයුතු ආකාරය පිළිබදව දැනුවත් කිරීම සිදු වු අතර ගිණි නිවීමේ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබදව සිද්ධාන්තික හා ප්‍රායෝගික පුහුණු සැසියක් මගින් සහභාගී වු නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම මෙම පුහුණු වැඩසටහනට ඇතුලත් විය.

Doctors Training Programme  1

වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාලව ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හදාරණ වෛද්‍යවරුන් සදහා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබද පුහුණු වැඩසටහන 2022.02.15 දින පැවැත්විණි.

 

training Programme -2022-01-27 9NWP Education Traiining Institute අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ උපදෙස් පරිදි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා සංගමය සහ ජාතික ශිෂ්‍යබට බලකාය යන ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් පාසල් විෂය මාලාවේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් තුළ ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අන්තර්ගත කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කර පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාකාරී නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052