2019 ජුනි මස 13 දින පෙරවරු 9.00ට නිකුත් කරන ලදී. 

දිවයින බටහිරින්හ වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින ක්‍රියාකාරී වළාකුළු පද්ධතිය නිසා දැනට පවතින සුළං තත්වය ඉදිරි දින කීපයේ දී තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව දි උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල සහ ත්‍රිකුණාමලය, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.


මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා මීගමුව දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් දක්වා වැඩිවිය හැකි වබත් මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සදහන් වේ.

මේ පිළිබදව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදන

 01 මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා 

02 ගොඩබිම් ප්‍රදේශ සදහා 

 

 

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079