2019 ජුනි මස 12 දින පෙරවරු 7.00ට නිකුත් කරන ලදී.
2019 ජුනි මස 13 දින පෙරවරු 7.00 වන තෙක් වලංගු වේ.

 

නිරිත දිග මෝසම් තත්වය දිවයින හරහා ස්ථාපිතවී ඇති බැවින් දිවයින හරහා දැනට පවතින සුළං තත්වය ඉදිරි දින කීපයේ දී තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව දි උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල සහ ත්‍රිකුණාමලය, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.
ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය හරහා පුත්තලම දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සදහන් වේ.

මේ පිළිබදව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය.

 

 

 

 

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079