හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

පවතින ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීම

2024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 3පසුගිය දින කීපය තුළ ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගනණාවක ක්ෂණික ගංවතුර මෙන්ම නායයාම්, කණ්ඩි කඩවැටීම් ආදී ආපදා තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 13 පවුල් 65,777 අයත් පුද්ගලයින් 247,406 ක් බලපෑමට ලක් වී ඇති බවත් මේ වන විට සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන 166 පවත්වා ගෙන යන බවත් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් අමාත්‍යතුමා අද දින (05) ආපදාවෙන් විපතට පත් ජනතාව වෙත සහන සැලසීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව රාජ්‍ය නොවන ආයතන නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් පැවසීය.

ආපදා තත්ත්වය පහව යෑමෙන් පසු ජන ජීවිතය යථාත්වයට පත් කර ගැනීම සදහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂිත සේවාවන් නිසි කළමනාකරණයෙන් යුතුව මහජනතාව වෙත සැපයීම වෙනුවෙන් වු සම්බන්ධීකරණ යාන්ක්‍රණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම රුස්වීම සංවිධානය කරන ලදී. 

ඒ අනුව ආපදාවලට ලක්වී ඇති ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව සඳහා සුරක්ෂිත පානිය ජල සැපයුමක් සහතික කිරීම සදහා අපවිත්‍ර වී ඇති ජල මුලාශ්‍ර පිරිසිදු කිරීම, සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කරගැනීම, ජන ජීවිතය යථාතත්වයට පත් කිරීම, යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිංස්තරණය කිරීම අදාල පාර්ශවකාර ආයතන විසින් සිදු කරමින් පවතින බව සහ සපුරා ගත යුතු අවශ්‍යතා පිළිබඳව මෙම නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

එසේම මෙවැනි ගංවතුර තත්ත්වයන් සඳහා විසදුම් ලබාදීම සඳහා දිගු කාලීන අවමකිරීමේ ව්‍යාපෘති හදුනාගෙන ඇති බවත් ඒවා ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම හදුනාගෙන ඇති බවත් තවදුරටත් පෙන්වා දෙන ලදී.
විපතට පත් ජනතාව සඳහා අවශ්‍ය ආහාර පානීය ජලය, සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවත් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුලු රාජ්‍ය නිළධාරීන් සහ ග්‍රාමීය කමිටු විසින් ආපදාවෙන් විපතට පත් ජනතාව සඳහා ආහාර ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සදහා 1/2020 (1) චක්‍රලේඛය මගින් ලබා දී තිබු සහන වැඩි කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කළ බව අමාත්‍යවරයා මෙම නියෝජිත පිරිස අමතමින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන ලදී.

ඒ අනුව එක් පුද්ගලයෙකු සදහා දිනකට ආහාර සදහා පැවති රුපියල් 450.00 මුදල රුපියල් 600 දක්වා වැඩි කළ බවත් එක් පුද්ගලයකු සදහා වියලි ආහාර වෙනුවෙන් සතියක කාලයක් සදහා වෙන් කර තිබු රුපියල් 1,350.00 ක මුදල 1,800.00 දක්වා ද සාමාජිකයින් 02 දෙනෙකු සදහා වු මුදල රුපියල් 1,800.00 සිට 2,400.00 දක්වා ද, සාමාජිකයින් 03 දෙනෙකු සදහා වු මුදල රුපියල් 2,100.00 සිට රු 2,800.00 දක්වා ද, 04 දෙනෙකු සදහා වු මුදල රුපියල් 2,400.00 සිට රු 3,200.00 දක්වා ද, 05 දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි පවුලක් සදහා වු මුදල රුපියල් 2,700.00 සිට රු 2,600.00 දක්වා ද වැඩි කර ඇත.

මෙම දැනුවත් කිරීම රැස්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන, මෙරට ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියෝජිතයින් පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ විය.

2024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 22024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 12024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 92024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 11

2024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 42024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 62024-06-05 Meeting with Funding and Implementing Agencies 7

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052